ANUNȚ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 17 octombrie 2019

Mai multe informații găsiți pe pagina Funcții vacante

A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 30.05.2019, ora 08-30, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. Pretendenții care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite plata pentru admiterea la probele scrise în mărime de 1395,00 lei.

 Rechizitele bancare ale Consiliului:

 I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
 c/f 1008601000134

Pagini