A N U N Ț

Anunț cu privire la inițierea concursului privind selectarea unui reprezentant al mediului de afaceri, pentru a fi inclus în componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului.

A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 24 septembrie 2021, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare și sunt admiși la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 1743,20 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Rechizitele bancare:

Pagini