EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele / prenumele auditorului Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului Date privind încetarea activităţii auditorului Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul
0802150 Popescu Valentina

AG nr. 000150 din 08.02.2008

„ANTELIX GRUP” SRL
nr. 2002106
MD-2002, mun. Chișinău, str. Pădurilor, nr. 23, ap. 55
tel. 060993352

0802103 Coţoban Svetlana

AG nr. 000103 din 08.02.2008

”START AUDIT„ SRL
nr. 2002107
MD- 2060, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 17/7, ap. 70
tel. 069320075

0802007 Damaschina Tatiana

AG nr. 000007 din 08.02.2008

”BRODSKY USKOV LOOPER REED AUDIT” SRL
nr. 1903031
MD-2001, mun.Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17
tel. 022232324
tel. 078333600
tel. 069137095
www.bulr.com

0802232 Ciolac Vasili

AG nr. 000233 din 08.02.2008

„CIOLAC AUDIT” SRL
nr. 2002108
MD-2001, mun. Chișinău, bd. D.Cantemir, nr. 5, ap.14
tel. 022540212,
tel. 068540499

0802145 Cleha Olga

AG nr. 000145 din 08.02.2008

„DISCONT” SRL nr. 1904081
MD-2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 30/1, ap. 65
tel. 069121942

1406072 Dolgaia Cristina

AG nr. 000022 din 24.06.2014

Pagini