EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele / prenumele auditorului Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului Date privind încetarea activităţii auditorului Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul
1310067 Gorea Natalia

AG nr. 000011 din 23.10.2013
APFN nr.0000033 din 16.04.2014
AIF nr. 0024 din 18.08.2014

„DIVERS AUDIT” SRL nr. 1902007
MD -2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1 tel. 069746746 www.diversaudit.md

0802181 Goreanschi Zinaida

AG nr. 000181 din 08.02.2008

„CONTAUDIT -SERVICE” SRL nr.1904083
MD -3100, mun. Bălți, str. Bulgară, nr. 86, ap.55 tel. 023127226 tel. 023122465 tel. 069740000 tel. 079406548 www.contaudit.md

0802118 Grigori Marin

AG nr. 000118 din 08.02.2008

„AFEX SERVICE” SRL nr. 1904066
MD -2008, mun. Chișinău, str. Buiucani, nr. 6, ap. 37 tel. 022271346 tel. 079408354

1604086 Grumeza Dumitru

AG nr. 000039 din 18.04.2016

suspendat din 03.10.2019
0802193 Gutium Lidia

AG nr. 000193 din 08.02.2008

„AUDIT SEDAN” SRL nr. 1903058
MD - 2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, nr. 15/3 tel. 022488047 tel. 06926509

0802072 Hăbăşescu Natalia

AG nr. 000072 din 08.02.2008

„DELTAUDIT” SRL nr. 1904082
MD -2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 45, of. 413 tel. 022924500 tel. 079512115

0802105 Hăbăşescu Ion

AG nr. 000105 din 08.02.2008

„DELTAUDIT” SRL nr. 1904082
MD -2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 45, of. 413 tel. 022924500 tel. 079512115

0802102 Iovu Angela

AG nr. 000102 din 08.02.2008

„AVEGA -AUDIT” SRL nr. 1903033
MD -2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 16, ap. 47 tel. 022490548 tel. 022444145 tel. 069773550

0802143 Istrati Oxana

AG nr. 000143 din 08.02.2008

„AVEGA -AUDIT” SRL nr. 1903033
MD -2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 16, ap. 47 tel. 022490548 tel. 022444145 tel. 069773550

0802225 Jecova Nadejda

AG nr. 000226 din 08.02.2008

„BCI -AUDIT” SRL nr. 1904070
MD -2012, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr.27, ap. 1 tel. 022234785

0802057 Jivalcovschi Igor

AG nr. 000057 din 08.02.2008

„CONSULTING -MODERN” SRL nr. 1902008
MD -2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Petru Rareş, nr. 17A tel. 022584316 tel. 069169127 tel. 060889333

1412048 Kim Ecaterina

AG nr. 000029 din 29.12.2014
APFN nr. 37 din 17.10.2014

„AUDIT -REAL” SRL nr. 1904080
MD -2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, of. 236 tel. 022755422

0802066 Kulikovskaia Alla

AG nr. 000066 din 08.02.2008

„ALKONT” SRL nr.1904069
MD -2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, nr. 77, of. 320 tel. 022241704 tel. 069118130

1002261 Lane John

AG nr. 000267 din 02.02.2010

ÎCS „KPMG MOLDOVA” SRL nr. 1903038
MD -2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 171/1 tel. 022580580 www.kpmg.md

0802086 Lapiţkaia Liudmila

AG nr. 000086 din 08.02.2008

„EUROPRO -AUDIT” SRL nr. 0902014
MD -2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, nr. 1, of. 123 tel. 069475964 tel. 069951895

0802059 Litr Ana

AG nr. 000059 din 08.02.2008
AA nr. 000002 din 08.02.2008
APFN nr.0000007 din 24.06.2010
APFN nr.0000057 din 24.06.2010
AIF nr. 0023 din 26.02.2014

„AUDIT -CONCRET” SA nr. 1902023
MD -2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 45 tel. 022227420 tel. 022212090 tel. 022229965 tel. 069123314 www.audit -concret.md

1212066 Litra Irina

AG nr. 000298 din 17.12.2012
AIF nr.0025 din 17.12.2014

ÎCS „DELOITTE & TOUCHE” SRL nr. 1903039
MD -2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 65, of. 300 tel. 022270310 www2.deloitte.com/ro/ro.html

1505043 Luchianţeva Svetlana

AG nr. 000031 din 07.05.2015

„AUDIT SV COMPANY” SRL nr. 1903051
MD -2044, mun. Chișinău, str. Independenței, nr. 6/3, ap. 7 tel. 069350819

0802009 Lungu Marianna

AG nr. 000009 din 08.02.2008

Î.M. „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA nr.1902011
MD - 2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 15/7, of. 202 tel. 022605872 tel. 079405654 www.fai.md

1104028 Macarenco Maria

AG nr. 000279 din 15.04.2011

„AUDIT -INFOCOM” SRL nr.1903047
MD - 3901, or. Cahul, str. Mircea cel Bătrîn, nr. 27a/1 tel. 029932852 tel. 079932852

Pagini