EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele / prenumele auditorului Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului Date privind încetarea activităţii auditorului Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul
1310067 Gorea Natalia

AG nr. 000011 din 23.10.2013
APFN nr.0000034 din 16.04.2014
AIF nr. 0024 din 18.08.2014

„DIVERS AUDIT” SRL
nr. 1902007

MD -2044, mun. Chişinău
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1
tel. 069746746
www.diversaudit.md

0802181 Goreanschi Zinaida

AG nr. 000181 din 08.02.2008

„CONTAUDIT -SERVICE” SRL
nr.1904083

MD -3100, mun. Bălți
str. Bulgară, nr. 86, ap.55
tel. 023127226
tel. 023122465
tel. 069740000
tel. 079406548
www.contaudit.md

0802118 Grigori Marin

AG nr. 000118 din 08.02.2008

„AFEX SERVICE” SRL
nr. 1904066

MD -2008, mun. Chișinău
str. Buiucani, nr. 6, ap. 37
tel. 022271346
tel. 079408354

1604086 Grumeza Dumitru

AG nr. 000039 din 18.04.2016

suspendat din 03.10.2019
0802193 Gutium Lidia

AG nr. 000193 din 08.02.2008

AUDIT SEDAN” SRL
nr. 1903058

MD - 2075, mun. Chișinău
str. Igor Vieru, nr. 15/3
tel. 022488047
tel. 06926509

0802072 Hăbăşescu Natalia

AG nr. 000072 din 08.02.2008

„DELTAUDIT” SRL
nr. 1904082

MD -2005, mun. Chișinău
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 45, of. 413
tel. 022924500
tel. 079512115

0802105 Hăbăşescu Ion

AG nr. 000105 din 08.02.2008

„DELTAUDIT” SRL
nr. 1904082

MD -2005, mun. Chișinău
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, nr. 45, of. 413
tel. 022924500
tel. 079512115

0802102 Iovu Angela

AG nr. 000102 din 08.02.2008

„AVEGA -AUDIT” SRL
nr. 1903033

MD -2068, mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 16, ap. 47
tel. 022490548
tel. 022444145
tel. 069773550

0802143 Istrati Oxana

AG nr. 000143 din 08.02.2008

„AVEGA -AUDIT” SRL
nr. 1903033

MD - 2068, mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 16, ap. 47
tel. 022490548
tel. 022444145
tel. 069773550

0802225 Jecova Nadejda

AG nr. 000226 din 08.02.2008

„BCI -AUDIT” SRL
nr. 1904070

MD -2012, mun. Chișinău
str. Mihai Eminescu, nr.27, ap. 1
tel. 022234785

0802057 Jivalcovschi Igor

AG nr. 000057 din 08.02.2008

„CONSULTING -MODERN” SRL
nr. 1902008

MD -2003, mun. Chişinău
or. Durleşti, str. Petru Rareş, nr. 17A
tel. 022584316
tel. 069169127
tel. 060889333

1412048 Kim Ecaterina

AG nr. 000029 din 29.12.2014
APFN nr. 37 din 17.10.2014

„AUDIT -REAL” SRL
nr. 1904080

MD -2004, mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, of. 236
tel. 022755422

0802066 Kulikovskaia Alla

AG nr. 000066 din 08.02.2008

„ALKONT” SRL
nr. 1904069

MD -2005, mun. Chișinău
str. Petru Rareș, nr. 77, of. 320
tel. 022241704
tel. 069118130

1002261 Lane John

AG nr. 000267 din 02.02.2010

ÎCS „KPMG MOLDOVA” SRL
nr. 1903038

MD -2004, mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare, nr. 171/1
tel. 022580580
www.kpmg.md

0802086 Lapiţkaia Liudmila

AG nr. 000086 din 08.02.2008

„EUROPRO -AUDIT” SRL
nr. 0902014

MD -2075, mun. Chișinău
str. Igor Vieru, nr. 1, of. 123
tel. 069475964

0802059 Litr Ana

AG nr. 000059 din 08.02.2008
AA nr. 000002 din 08.02.2008
APFN nr.0000007 din 24.06.2010
APFN nr.0000057 din 24.06.2010
AIF nr. 0023 din 26.02.2014

„AUDIT -CONCRET” SA < br>nr. 1902023
MD -2012, mun. Chișinău
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 45
tel. 022227420
tel. 022212090
tel. 022229965
tel. 069123314
www.audit -concret.md

1212066 Litra Irina

AG nr. 000298 din 17.12.2012
AIF nr.0025 din 17.12.2014

ÎCS „DELOITTE & TOUCHE” SRL
nr. 1903039

MD -2001, mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare, nr. 65, of. 300
tel. 022270310
www2.deloitte.com/ro/ro.html

1505043 Luchianţeva Svetlana

AG nr. 000031 din 07.05.2015

„AUDIT SV COMPANY” SRL
nr. 1903051

MD -2044, mun. Chișinău
str. Independenței, nr. 6/3, ap. 7
tel. 069350819

0802009 Lungu Marianna

AG nr. 000009 din 08.02.2008

Î.M. „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA
nr.1902011

MD - 2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 15/7, of. 202
tel. 022605872
tel. 079405654
www.fai.md

1104028 Macarenco Maria

AG nr. 000279 din 15.04.2011

„AUDIT -INFOCOM” SRL
nr.1903047

MD - 3901, or. Cahul
str. Mircea cel Bătrîn, nr. 27a/1
tel. 029932852
tel. 079932852

Pagini