EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele / prenumele auditorului Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului Date privind încetarea activităţii auditorului Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul
0802062 Prisacar Tatiana

AG nr. 000062 din 08.02.2008

„AUDITEX” SRL nr. 1905093
MD -2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 68, ap. 25 tel. 022744902 tel. 069147824

0802037 Prisăcaru Ion

AG nr. 000037 din 08.02.2008
AA nr.000009 din 08.02.2008
APFN nr. 5 din 29.03.2010

„ECOFIN -AUDIT -SERVICE” SRL
nr. 1903049
MD -2012, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 34, tel. 022272673 tel. 022541940 www.ecofin.md

0802177 Procopciuc Maria

AG nr. 000177 din 08.02.2008

„LRI ESTIM” SRL nr. 1902005
MD -2020, mun. Chişinău, str. Ceucari, nr. 5/2, of. 11 tel. 022315938 tel. 069143083 www.auditestim.md

0802136 Procopenco Aliona

AG nr. 000065 din 26.12.2018

„ALUVIS -AUDIT” SRL nr. 1903055
MD -2043, mun. Chișinău, str. Hristo Botev, nr. 29, ap. 85 B tel. 068484400

0802011 Rabii Valentina

AG nr. 000011 din 08.02.2008

„AC -AUDIT” SRL nr. 1904071
MD -2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, bd. 236 tel. 022755422

1205054 Raieţchi Eugeniu

AG nr. 000294 din 24.05.2012
AIF nr. 0015 din 22.06.2012
APFN nr.0000069 din 09.11.2012
APFN nr.0000025 din 20.11.2013
APFN nr.0000075 din 26.06.2015

„BDO AUDIT & CONSULTING” SRL
nr. 1902010
MD -2005, mun. Chişinău, str. A. Pușkin, nr. 45/ B tel. 022902300 www.bdo.md

0802024 Ratcov Maria

AG nr. 000024 din 08.02.2008

„MODERN AUDIT” SRL nr. 1905094
MD -2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 57/1, of.214 022824082

1812120 Rebeja Elena

AG nr. 000067 din 26.12.2018

„JUST -AUDIT” SRL nr. 1902012
MD -2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 1, tel. 069083706

0802015 Roitman Sioma

AG nr. 000015 din 08.02.2008
APFN nr. 0000093 din 08.06.2017

„ROIT -AUDIT” SRL nr. 1902017
MD -2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 40, of. 5 -6 tel. 022210022 tel. 069149051 www.roit -audit.md

0802209 Roşca Vladimir

AG nr. 000210 din 08.02.2008
APFN nr. 0000093 din 08.07.2017

ÎCS „BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS” SRL nr. 1902016
MD -2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 65, of. 715 tel. 022233003 tel. 060331680 www.bakertilly.md
„REAL BUSINESS CONSULTING” SRL
nr.2002105
MD-2005, mun. Chișinău, str. Anton Pann, nr.4
tel. 022858357,
tel. 060440014,
tel.069072472

1212063 Rotaru Valentina

AG nr. 000299 din 17.12.2012

„AUDITCOMFIX” SRL nr. 1902029
MD -2055, mun. Chişinău, str. Pădurilor, nr. 62, of. 48 tel. 022507585 tel. 069118333

1609124 Rusnac Irina

AG nr. 000043 din 30.09.2016
APFN nr. 0000111 din 14.12.2017

”R&C AUDIT EXPERT” SRL nr. 1904060
MD -2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Chimiștilor, nr. 5, ap. 16 tel.076727928

0802064 Rusu Nicoleta

AG nr. 000064 din 08.02.2008
AIF nr.0007 din 30.06.2008

ÎCS „KPMG MOLDOVA” SRL nr. 1903038
MD -2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 171/1 tel. 022580580 www.kpmg.md

0802068 Şcerbatiuc Valentin

AG nr. 000068 din 08.02.2008

1305274 Şchendrea Nina

AG nr. 000001 din 23.05.2013
AIF nr.0022 din 11.12.2013

„MANAGER AUDIT” SRL nr. 1903034
MD -2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, nr. 55 tel. 079989765

0802250 Şelaru Marina

AG nr.000250 din 08.02.2008

”BRODSKY USKOV LOOPER REED AUDIT” SRL nr. 1903031
MD -2001, mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17 tel. 022232324 tel. 078333600 tel. 069137095 www.bulr.com

0802091 Şendrea Antonina

AG nr. 000091 din 08.02.2008

„OXTEL - AUDIT” SRL nr. 1910098
MD-2047, mun. Chişinău, str. Dumbrăvii, nr. 1 tel. 069790006

1604112 Şeremet Veaceslav

AG nr. 000040 din 20.04.2016

0802026 Sîrbu Serghei

AG nr. 000026 din 08.02.2008

„TOTAL CONSULTING” SRL nr. 1904075
MD -2071, mun. Chișinău, str. Alba -Iulia, nr. 95, ap. 23 tel. 022244709 tel. 069057464 www.totalconsulting.md

1311069 Şişcanu Lina

AG nr. 000052 din 13.11.2013
APFN nr.0000039 din 20.12.2013
APFN nr. 0000110 din 24.01.2014
APFN nr.0000080 din 27.01.2017

„FLAGMAN -D” SRL nr. 1903044
MD -2071, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, nr. 2, of. 4 tel. 022279998 tel. 069955822 www.fmd.md

Pagini