EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUDITORILOR

Numărul individual al auditorului Numele / prenumele auditorului Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului Date privind încetarea activităţii auditorului Date privind suspendarea certificatului de calificare al auditorului Date privind retragerea certificatului de calificare al auditorului Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul
0802003 Tuhari Tudor

AG nr. 000254 din 08.02.2008

“AUDIT ATLANT” SRL nr. 1902002
MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9 tel. 022344756 tel. 068387755

0802039 Țurcan Angela

AG nr. 000039 din 08.02.2008

„AUDIT-NATAL” SRL nr. 1908097
MD-2081, mun. Chișinău, satul Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, nr. 28/1, ap.(of.) 8 tel. 022414672 tel. 069116316

0802197 Țurcan Natalia

AG nr. 000197 din 08.02.2008

„AUDIT-NATAL” SRL nr. 1908097
MD-2081, mun. Chișinău, satul Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, nr. 28/1, ap.(of.) 8 tel. 022414672 tel. 069565609

0802221 Ţurcan Oleg

AG nr. 000222 din 08.02.2008

„LEUAUDITFIN” SRL nr. 1903053
MD -3100, mun. Bălți, str. Alexandru cel Bun, nr. 6 ap. 2 tel. 069124466 tel. 023176644

0802053 Vangheliev Maria

AG nr.000053 din 08.02.2008
APFN nr.0000017 din 12.03.2011

„REVCONT -AUDIT” SRL nr. 1902022
MD -2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, nr. 12, of. 314 tel. 022778472 tel. 069041909

1104029 Vasîlîc Liudmila

AG nr. 000280 din 15.04.2011

„AUDIT -INFOCOM” SRL nr. 1903047
MD - 3901, or. Cahul, str. Mircea cel Bătrîn, nr. 27a/1 tel. 029932852 tel. 079932852

0802076 Vîrjnevschi Maria

AG nr. 000076 din 08.02.2008

„ECOFIN -AUDIT -SERVICE” SRL nr. 1903049
MD -2012, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 34, tel. 022272673 tel. 022541940 www.ecofin.md

0802153 Voloşciuc Natalia

AG nr. 000153 din 08.02.2008

ÎCS „BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS” SRL nr. 1902016
MD -2001, mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, nr. 65, of. 715 tel. 022233003 tel. 060331680 www.bakertilly.md

1612079 Voluţa Victor

AG nr. 000048 din 20.12.2016

ÎCS „KPMG MOLDOVA” SRL nr. 1903038
MD -2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 171/1 tel. 022580580 www.kpmg.md

1207060 Vrancean Vitalie

AG nr. 000295 din 06.07.2012
APFN nr.0000026 din 20.11.2013

„DIVERS AUDIT” SRL nr. 1902007
MD -2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1 tel. 069746746 www.diversaudit.md diversaudit@gmail.com

0808180 Zachernicinaia Anna

AG nr. 000180 din 08.02.2008

„ZANNA -AUDIT” SRL nr. 1905088
MD -3100, mun. Bălți, str. A. Pușkin, nr. 54 tel. 023129780 tel. 069749337

0802040 Zaharcenco Irina

AG nr. 000040 din 08.02.2008

„SOVIRINA -AUDIT” SRL nr. 1903056
MD -2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, nr. 36, of. 145 tel. 069178824

0802048 Zverev Veaceslav

AG nr. 000048 din 08.02.2008
APFN nr. 0000023 din 23.05.2011

„AUDIT ARC” SRL nr. 1903052
MD -2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, nr. 72, ap. 6 tel. 068694049 tel. 079404961 tel.022545052

1112052 Graur Nicoleta

AG nr.000287 din 27.12.11

suspendat din 21.10.2019
0802088 Morari Veronica

AG nr.000088 din 08.02.2008

suspendat din 15.10.2019
0802166 Savciuc Liudmila

AG nr. 000166 din 08.02.2008

„AUDIT METODA” SRL nr. 1910100
MD-2062, mun. Chișinău str. Dacia nr. 49/3, ap. 34 tel. 068464739

0802081 Şeptelici Cristina

AG nr. 000081 din 08.02.2008

„ECOFIN-AUDIT- SERVICE” SRL nr. 1903049
MD-2012, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 34, tel. 022272673 tel. 022541940 www.ecofin.md

0802092 Usataia Maria

AG nr. 000092 din 08.02.2008

1306070 Corneţel Nadejda

AG nr. 000005 din 21.06.2013
AIF nr. 21 din 10.10.2013
APFN nr.0000030 din 20.12.2013

„J&P AUDIT” SRL nr. 1910099
MD-2004, mun. Chișinău, str. Ivan Zaikin, nr.10, ap.6 tel. 06916027

1301061 Corniciuc Vitalie

AG nr. 000300 din 17.01.2013
AIF nr.0019 din 27.09.2013
APFN nr.0000033 din 01.08.2014
APFN nr.0000089 din 18.10.2016

Pagini