EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 07.12.2023

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1902019 „ALTIMEEA” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 98, of. 504
tel. 022835375
tel. 079140175
tel. 078355855
www.econsult.md

Timofeenco Aliona 100%

Timofeenco Aliona
nr. 1112016
Timofeenco Tatiana
nr. 1112017