EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 03.04.2024

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1903042 „ESTIMA-GRUP” SRL

MD-2009, mun. Chişinău,
str. Alexei Mateevici, nr. 84/1,
tel. 069141228

Castraveț Angela 100%

Castraveț Angela
nr. 0802169

1903043 „ASILEX CONSULTING” SRL

MD-2009, mun. Chişinău,
str. Drumul Viilor, nr. 28, ap. 6
tel. 079578579

Suveica Sergiu 66%
Suveica Natalia 34%

Suveica Natalia
nr. 0802251
Suveica Sergiu
nr. 0802077

1903044 „FLAGMAN-D” SRL

MD-2012, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Varlaam, 65, of. 232
tel. 022220011
tel. 069955822
www.fmd.md

Dolghi Cristina 50%
Dolghi Vladimir 50%

Dolghi Cristina nr.0802029
Dolghi Vladimir nr.0802168
Dolghi Igor nr.1012011
Șișcanu Lina nr.1311069
Ciobanu Tatiana nr.1612114
Ciobanu Irina nr.1604081
Neagu Alla nr.1812149
Macheev Alexandr nr.1812148
Ceban Irina nr. 0802073
Ranețcaia Olga nr. 1911020

1903045 „PRAXIS-AUDIT” SRL

MD-2026, mun. Chişinău,
bd. Dacia, nr. 80/3
tel. 069130460

Diaconu Nicolae 50%
Diaconu Neonila 50%

Diaconu Nicolae
nr.1706110

1903046 „BRIO PRIM” SRL

MD-2028, mun. Chişinău,
bd. Gr. Vieru, nr. 3, of. 15
tel. 069147709

Tabîrță Vasile 60% Prisacari Margarita 40%

Tabîrță Vasile nr. 0802206

1903047 „AUDIT-INFOCOM” SRL

MD- 3901, or. Cahul,
str. Mircea cel Bătrîn, nr. 27a/1
tel. 029932852
tel. 079932852

Coroi Lilia 51 %
Vasîlîc Liudmila 24,5%
Macarenco Maria 24,5%

Coroi Lilia
nr. 0802187
Vasîlîc Liudmila
nr. 1104029
Macarenco Maria
nr. 1104028

1903048 „ALEXVAL AUDIT” SRL

MD-2060, mun. Chișinău,
bd. Traian, nr. 13/1, ap. 79
tel. 069141129

Muntean Valentina 100%

Muntean Valentina
nr. 0802182
Bordian Alina
nr. 1112041

1903049 „ECOFIN-AUDIT-SERVICE” SRL

MD-2012, mun. Chişinău,
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 34,
tel. 022272673
tel. 022541940
www.ecofin.md

Prisăcaru Ion 97,98%
Prisăcaru Viorel 2,02%

Prisăcaru Ion
nr. 0802037
Vîrjnevschi Maria
nr. 0802076
Șeptelici Cristina
nr.0802081

1903050 „ATA CONSULT” SRL

MD-2044, mun. Chișinău,
str. Petru Zadnipru, nr. 2/1, ap. 35
tel. 022211819
tel. 069891891
www.taxaco.md

Baciu Vera 60%
Cicibaba Iuri 40%

Baciu Vera
nr. 1207068
Melnic Vladimir
nr. 1311025
Șchendrea Nina
nr. 1305274
Terzi Irina
nr. 1312084

1903051 „AUDIT SV COMPANY” SRL

MD-2043, mun. Chișinău,
str. Independenței, nr. 6/3, ap. 7
tel. 069350819

Luchianțeva Svetlana 100%

Luchianțeva Svetlana
nr. 1505043
Grati Tatiana
nr. 0802054

1903052 „AUDIT ARC” SRL

MD-2001, mun. Chișinău,
str. Lev Tolstoi, nr. 72, ap. 6
tel. 068694049
tel. 079404961
tel. 022545052

Zverev Veaceslav 100%

Zverev Veaceslav
nr. 0802048
Moldovan Dorin
nr. 0802036

1903053 „LEUAUDITFIN” SRL

MD-3112, mun. Bălți,
str. Alexandru cel Bun, nr. 6, ap. 2
tel. 069124466
tel. 023176644

Țurcan Oleg 83%
Țurcan Vladimir 17%

Țurcan Oleg
nr. 0802221
Romanciuc Vadim
nr. 1112037

1903054 „NOVAUDIT” SRL

MD - 2043, mun. Chișinău,
bd. Dacia, nr. 4, ap. 37
tel. 022665021
tel. 069187559

1903055 „ALUVIS-AUDIT” SRL

MD - 2043, mun. Chișinău,
str. Hristo Botev, nr. 29,ap. 85 B
tel. 068484400

Procopenco Aliona 100%

Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 26/2020

1903056 „SOVIRINA-AUDIT” SRL

MD - 2005, mun. Chișinău,
str. Petru Rareș, nr. 36, of. 145
tel. 069178824
www.sovirina-audit.md

Zaharcenco Irina 80%
Zaharcenco Ecaterina 20%

Zaharcenco Irina
nr. 0802040
Mansurov Maxim
nr. 0802198

1903057 „AUDIT-ECOFIS” SRL

MD - 2044, mun. Chișinău,
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 13/1, ap. 1F
tel. 022604104
tel. 060405003

Gheceanu Margarita 100%

Gheceanu Margarita
nr. 1104015

1903058 „AUDIT SEDAN” SRL

MD - 2075, mun. Chișinău,
str. Igor Vieru, nr. 15/3
tel. 022488047
tel. 069265091
www.audit-sedan.md

Dima Maria 100%

Dima Maria
nr. 0802038
Gutium Lidia
nr. 0802193

1903059 ÎCS „ERNST & YOUNG” SRL

MD - 2012, mun. Chișinău,
str. Alexandru cel Bun, nr. 51
tel. 022214040
tel. 068770470
www.ey.com

„Ernst & Young Assurance Services” SRL 100%

Gonța Raisa
nr. 0802096
Gherman Galina
nr. 1606103

1904060 ”ASTERI AUDIT EXPERT” SRL

MD - 2011, mun. Chișinău,
or. Codru, str. Prepeliței, nr. 56 B
tel. 079455523

Craveț Elena 50%
Cara Olga 50%

Craveț Elena
nr. 1712137
Cara Olga
nr. 1810143

1904061 ”DD CONSULTING” SRL

MD-2001, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare, nr. 73/1, of. 102
tel. 022856577

Popov Dan 51%
Drăguțanu Dorin 49%

Popov Dan
nr. 0802124

Pagini