EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 21.09.2023

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1904061 ”DD CONSULTING” SRL

MD-2001, mun. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare, nr. 73/1, of. 102
tel. 022856577

Popov Dan 51%
Drăguțanu Dorin 49%

Popov Dan
nr. 0802124

1904062 „OPTIMAUDIT” SRL

MD-2012, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Varlaam, nr. 65, of. 319
tel. 022270103
tel. 069138197

Ciobanu Veaceslav 66,67%
Ciobanu Liliana 33,33%

Ciobanu Veaceslav
nr. 0802094
Știrbu Andrian
nr. 0802030

1904063 „DONES-AUDIT” SRL

MD-3001, or. Soroca,
str. Independenței, nr. 74
tel. 069617427

Cojocari Vera 90%
Lozan Svetlana 10%

Cojocari Vera
nr. 0802025
Andrieş Nelea
nr. 0802146

1904065 „TAX ADVICE” SRL

MD-2068, mun. Chișinău,
bd. Moscova, nr. 15/7, of. 301
tel. 022837835
tel. 079400857

Bivol Tatiana 100%

Bivol Tatiana
nr. 1110109
Zverev Veaceslav
nr. 0802048

1904066 „AFEX SERVICE” SRL

MD-2008, mun. Chișinău, or. Durlești
str. Mircești, nr. 13
tel. 022271346
tel. 079408354
www.afex.md

Negară Ghenadie 75%%
Negară Viorica 25%

Negară Ghenadie
nr. 0802156
Grigori Marin
nr. 0802118

1904067 „GLOBAL AUDIT” SRL

MD-2044, mun. Chișinău,
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 24, ap. 132
tel. 068503336

Bulgaru Oxana 100%

Bulgaru Oxana
nr. 1512109

1904068 „FINANCIAR-AUDIT” SRL

MD-2012, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 14
tel. 022278490
tel. 069120273

Mogoreanu Valentina 80%
Mogoreanu Aurelia 20%

Mogoreanu Valentina
nr. 0802016

1904069 „ALCONT” SRL

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Petru Rareș, nr. 77, of. 320
tel. 022241704
tel. 069118130

Kulikovskaia Alla 80%
Kulikovski Alexei 18%
Grajdan Polina 2%

Kulikovskaia Alla
nr. 0802066

1904070 „BCI-AUDIT” SRL

MD-2012, mun. Chișinău,
str. Mihai Eminescu, nr.27, ap. 1
tel. 022234785

Ticu Valentina 49%
Elisei Adriana 10%
Roșcovan Mihail 41%

Ticu Valentina
nr. 0802149
Ghenea Elena
nr. 1611104
Elisei Adriana
nr. 1606097
Jecova Nadejda
nr. 0802225

1904071 „AC-AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, of. 236
tel. 022755422

Placinta Irina 100%

Placinta Irina
nr. 0802052
Rabii Valentina
nr. 0802011
Andronatii Alexandr
nr. 0802010
Kim Ecaterina
nr. 1412048

1904073 „EXCONTAUDIT” SRL

MD-2011, mun. Chișinău,
or. Codru, str. Bujorilor nr. 11
tel. 079342991

Casap Raisa 100%

Casap Raisa
nr. 0802111

1904074 „AUDITINFORMSE RVICE” SRL

MD-2009, mun. Chișinău,
str. Vasile Alecsandri, nr. 47
tel. 022281177
tel. 069110733

Crigan Nadejda 100%

Crigan Nadejda
nr. 0802056
Doga Svetlana
nr. 0802122

1904076 „BPO CONSULTING” SRL

MD-20012, mun. Chișinău,
str. Alexandru cel Bun, nr. 49
tel. 022221360
tel. 069500455
http://bpo.md/

Băleanu Natalia 100%

Băleanu Natalia
nr. 0906201

1904079 „LEXAUDIT-LD” SRL

MD-2042, mun. Chișinău,
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 18/1, ap. 108
tel. 022340988
tel. 069072403

Dumanova Liudmila 100%

Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 10/2021

1904080 „AUDIT-REAL” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, of. 236
tel. 022755422

Placinta Irina 100%

Materinca Inna
nr. 0802144
Placinta Irina
nr. 0802052
Kim Ecaterina
nr. 1412048

1904081 „DISCONT” SRL

MD-2060, mun. Chișinău,
bd. Dacia, nr. 30/1, ap. 65
tel. 069121942

Bureico Alla 100%

Bureico Alla
nr. 0802098
Cleha Olga
nr. 0802145

1904082 „DELTAUDIT” SRL

MD-2075, mun. Chișinău,
str. Igor Vieru, nr. 6/3
tel. 022924500
tel. 079512115

Hăbășescu Natalia 50%
Hăbășescu Ion 50%

Hăbășescu Natalia
nr. 0802072
Hăbășescu Ion
nr. 0802105

1904083 „CONTAUDIT-SERVICE” SRL

MD-3100, mun. Bălți,
str. Bulgară, nr. 86, ap. 55
tel. 023127226
tel. 023122465
tel. 069740000
tel. 079406548
www.contaudit.md

Goreanschi Zinaida 49%
Darii Stela 51%

Goreanschi Zinaida
nr. 0802181
Darii Stela
nr. 0802158

1905084 „AUDIT TL” SRL

MD-2084, mun. Chișinău,
or. Cricova, str. Mihail Frunze, nr. 33
tel. 079115992 tel. 062181511

Todirica Lilia 100%

Todirica Lilia
nr.0811097

1905085 „AUDIT-COMPLEX” SRL

MD-2044, mun. Chișinău,
str. Alecu Russo, 59/4, ap. (of.) 164
tel. 079455212
tel. 030555212

Dulap Laurian 100%

Dulap Laurian
nr. 0802161
Cuzic Serghei
nr. 1205034

Pagini