EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 21.09.2023

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1905086 „DTC AUDIT” SRL

MD-2044, mun. Chișinău,
str. Alecu Russo, nr. 59/4, ap. 164
tel. 022331332
tel. 060301546

Dulap Laurian 100%

Nicora Tatiana
nr. 0802194

1905087 „BVD -AUDIT” SRL

MD-2070, mun. Chișinău
str. Ialoveni, nr. 102, ap. 9
tel. 069146196

Bîtco Vladislav 100%

Bîtco Vladislav
nr. 0802134

1905088 „ZANNA-AUDIT” SRL

MD-3100, mun. Bălți,
str. A. Pușkin, nr. 54

1905089 „CAPITAL-AUDIT” SRL

MD-2059, mun. Chișinău,
str. Andrei Lupan, nr. 17
tel. 060685935

Nebelciuc Aurelia 100%

Nebelciuc Aurelia
nr. 0802252
Doțîn Dina
nr. 0802100

1905090 „EVIDENT AUDIT” SRL

MD-2071, mun. Chișinău,
str. Liviu Deleanu, nr. 3/2, ap. 75
tel. 069123823

Gheorghica Tamara 100%

Gheorghica Tamara
nr. 0802112

1905091 „CONTABIL PRINCIPAL” SRL

MD-2024, mun. Chișinău,
str. Andrei Doga, nr. 32, ap. 69
tel. 022667585
tel. 069714422

Talmazan Elena 51%
Perelîghina Liudmila 49 %

Talmazan Elena
nr. 0802208

1905092 „TOTAL AUDIT” SRL

MD-2020, mun. Chișinău,
str. Socoleni, nr. 2A, of. 4
tel. 067384165

Beșleagă Anatolie 100%

Beșleagă Anatolie
nr. 0802218
Gorbatiuc Genadie
nr. 0802240

1905093 „AUDITEX” SRL

MD-2064, mun. Chișinău,
str. Ion Creangă, nr. 68, ap. 25
tel. 022744902
tel. 069147824

Prisacar Tatiana 100%

Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 04/2023

1905094 „MODERN AUDIT” SRL

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, of.214
tel. 022824082

Ratcov Maria 100%

Ratcov Maria
nr. 0802024

1907095 „AUDIT STABIL” SRL

MD-2071, mun. Chișinău,
str. Alba-Iulia, nr. 204, ap. 181
tel. 079848335
tel. 068127673

Potapova Victoria 51%
Cravțova Olga 49%

Potapova Victoria
nr. 0802204

1907096 „IULIGEAD” SRL

MD-2093, mun. Chişinău, satul Grătiești,
str. Prieteniei, nr. 4/C
tel. 068888129

Dobuleac Larisa 100%

Dobuleac Larisa
nr. 0802107

1908097 „AUDIT-NATAL” SRL

MD-2081, mun. Chișinău, satul Bubuieci,
str. Ștefan cel Mare, nr. 28/1, ap.(of.) 8
tel. 022414672

Țurcan Angela 50% Țurcan Natalia 50%

Țurcan Angela
nr. 0802039
Țurcan Natalia
nr. 0802197

1910098 „OXTEL - AUDIT” SRL

MD-2047, mun. Chişinău,
str. Dumbrăvii, nr. 1
tel. 069790006

Șendrea Antonina 100%

Șendrea Antonina
nr. 0802091

1910099 „J&P AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Ivan Zaikin, nr.10, ap.6
tel. 069160271

Cornețel Nadejda 51% Morozan Elena 49%

Cornețel Nadejda
nr. 1306070

1910100 „AUDIT METODA” SRL

MD-2062, mun. Chișinău
str. Dacia nr. 49/3, ap. 34
tel. 068464739

Savciuc Liudmila 100%

Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 25/2020

1912101 „EXPRESS AUDIT CONTROL” SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Cahul, nr.29 tel. 079911136

Romanciuc Vadim 100%

Romanciuc Vadim
nr. 1112037
Cernei Vadim
nr. 0802051

1912102 „ACCOUNTING AND AUDIT SERVICES” SRL

MD-2032, mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 108, et.2
tel. 069125773

Rotaru Tatiana 100%

Rotaru Tatiana nr. 0802220

2001103 „AUDIT AVANSAT” SRL

MD-2075, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.58, ap. 22
tel.069510616

Brînzila Liuba 100%

Brînzila Liuba nr. 0802080

2002104 „IP AUDIT CONSULT” SRL

MD-2071, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, nr. 3/1, ap. 54
tel.069237107

Ceban Irina 100%

Ceban Irina nr.0802073

2002105 „REAL BUSINESS CONSULTING” SRL

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Anton Pann, nr.4
tel. 022858357,
tel. 060440014,
tel.069072472

Roșca Vladimir 52%, Roșca Iurie 10,67%, Revețchi Veaceslav 33,33%, Schafer Martin Anton 4%

Roșca Vladimir
nr. 0802209

Pagini