EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
1912102 „ACCOUNTING AND AUDIT SERVICES” SRL

MD-2032, mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 108, et.2
tel. 069125773

Rotaru Tatiana 100%

Rotaru Tatiana nr. 0802220

2001103 „AUDIT AVANSAT” SRL

MD-2075, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.58, ap. 22
tel.069510616

Brînzila Liuba 100%

Brînzila Liuba nr. 0802080

2002104 „IP AUDIT CONSULT” SRL

MD-2071, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, nr. 3/1, ap. 54
tel.069237107

Ceban Irina 100%

Ceban Irina nr.0802073

2002105 „REAL BUSINESS CONSULTING” SRL

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Anton Pann, nr.4
tel. 022858357,
tel. 060440014,
tel.069072472

Roșca Vladimir 52%, Roșca Iurie 10,67%, Revețchi Veaceslav 33,33%, Schafer Martin Anton 4%

Roșca Vladimir nr. 0802209

2002106 „ANTELIX GRUP” SRL

MD-2002, mun. Chișinău,
str. Pădurilor, nr. 23, ap. 55
tel. 060993352

Popescu Valentina 51%,Verhovețchi Oxana 49%

Popescu Valentina nr. 0802150

2002107 ”START AUDIT„ SRL

MD- 2060, mun. Chişinău,
str. Cuza Vodă 17/7, ap. 70
tel. 069320075

Coțoban Svetlana 100 %

Coțoban Svetlana nr. 0802103

2002108 „CIOLAC AUDIT” SRL

MD-2001, mun. Chișinău,
bd. D.Cantemir, nr. 5, ap.14
tel. 022540212,
tel. 068540499

Ciolac Vasili 100%

Ciolac Vasili nr. 0802232

Pagini