EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 05.06.2024

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
2303129 ,,PRIM MAIN AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chişinău
str. Columna nr. 118
tel. 069911729

Iabanji Ștefan 100%

Iabanji Ștefan
nr. 2201011
Smochina Liliana
nr. 0802139
Gorea Natalia
nr. 310067

2303130 ,,E. AUDIT TAX CONSULTING” SRL

MD-2004, mun. Chişinău
str. Columna nr. 162, ap. (of.) 804
tel. 068521133

Cechina Ecaterina 100%

Cechina Ecaterina
nr. 2206040

2305131 „BVD-AUDIT-PRIM” SRL

MD-3100, mun. Bălți,
str. Miron Costin, nr. 21
tel. 069146196

Bîtco Vladislav 100%

Bîtco Vladislav
nr. 0802134

2306132 ,,AUDITOR INDEPENDENT” SRL

MD-2043, mun. Chișinău
str. Independenței, nr. 6/3, of. 7
tel. 069350819

Luchianțeva Svetlana 100%

Luchianțeva Svetlana
nr. 1505043

2308133 ,,GHEOTAT EXPERT” SRL

MD - 3100, mun. Bălți,
str. Alexandru Donici, nr. 25, of. 18
tel. 023136707
tel. 069233710

Gheorghița Tatiana 100%

Gheorghița Tatiana
nr. 0802219

2308134 ,,SM AUDIT” SRL

MD-2051, mun. Chișinău
str. Nicolae Costin, nr. 44/2, of. 37
tel. 068229291
www.smaudit.md

Stahi Mihail 100%

Stahi Mihail
nr. 2306022
Agapi Tatiana
nr. 0802049

2311135 ,,RECONSULTING AUDIT” SRL

MD-2065, mun. Chișinău
str. Calea Ieșilor, nr.55, ap. 37
tel. 069238060

Damaschina Tatiana 100%

Damaschina Tatiana
nr. 0802007

2401136 ,,ACCOUNTING AUDIT CONSULTING” SRL

MD-2020, mun. Chișinău
str. Ceucari, nr. 2/8
tel. 069650057

Dubin Maia 100%

Dubin Maia
nr. 0802192

2401137 „AUDIT LEDGER” SRL

MD-3100, mun. Bălți
str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 104, bir. 1
tel. 069740000
tel. 069160817

Goreanschi Zinaida 80%
Darii Stela 20%

Goreanschi Zinaida
nr. 0802181
Darii Stela
nr. 0802181

2403138 „PRO EXPERT-AUDIT” SRL

MD-2068, mun. Chișinău
bd. Moscova nr. 5, nr. 248
tel. 069101062

Goian Vasile 100%

Goian Vasile
nr. 0802210

Pagini