EXTRAS DIN REGISTRUL PUBLIC AL ENTITĂȚILOR DE AUDIT - ultima actualizare 21.09.2023

Numărul individual al entității de audit Denumirea entității de audit Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia Date privind încetarea activităţii entității de audit Date privind suspendarea și reluarea activității de audit Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit
2301128 „ENRENS-AUDIT” SRL

MD-2020, mun. Chişinău,
str. Ceucari, nr. 5/2, of. 11
tel. 068431117
www.audit-enrens.md

Spînu Raisa 100%

Spînu Liviu
nr. 1710118
Spînu Raisa
nr. 0802046

2303129 ,,PRIM MAIN AUDIT” SRL

MD-2004, mun. Chişinău
str. Columna nr. 118
tel. 069911729

Iabanji Ștefan 100%

Iabanji Ștefan
nr. 2201011
Smochina Liliana
nr. 0802139
Gorea Natalia
nr. 310067

2303130 ,,E. AUDIT TAX CONSULTING” SRL

MD-2004, mun. Chişinău
str. Columna nr. 162, ap. (of.) 804
tel. 068521133

Cechina Ecaterina 100%

Cechina Ecaterina
nr. 2206040

2305131 „BVD-AUDIT-PRIM” SRL

MD-3100, mun. Bălți,
str. Miron Costin, nr. 21
tel. 069146196

Bîtco Vladislav 100%

Bîtco Vladislav
nr. 0802134

2306132 ,,AUDITOR INDEPENDENT” SRL

MD-2043, mun. Chișinău
str. Independenței, nr. 6/3, of. 7
tel. 069350819

Luchianțeva Svetlana 100%

Luchianțeva Svetlana
nr. 1505043

2308133 ,,GHEOTAT EXPERT” SRL

MD - 3100, mun. Bălți,
str. Alexandru Donici, nr. 25, of. 18
tel. 023136707
tel. 069233710

Gheorghița Tatiana 100%

Gheorghița Tatiana
nr. 0802219

2308134 ,,SM AUDIT” SRL

MD-2051, mun. Chișinău
str. Nicolae Costin, nr. 44/2, of. 37
tel. 068229291
www.smaudit.md

Stahi Mihail 100%

Stahi Mihail
nr. 2306022

Pagini