A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 29.03.2019, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. Pretendenții care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite taxa de participare la examen în mărime de 1395,00 lei.

 Rechizitele bancare ale Consiliului:

 I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
 c/f 1008601000134

Ministerul Finantelor - Trezoreria de stat
Contul de plati 2264011002
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Pretendenții sunt așteptați la adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chişinău, 

str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1,et.3 bir.329