Anunțuri privind inițierea elaborării proiectelor

Nr. d/o

Denumirea proiectului

Necesitatea elaborării

1. Inițierea proiectului hotărîrii de Guvern „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supravegherepublică a auditului” pentru anul 2019” Respectarea art.50  alin.(1)  lit. c) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare

2.

Inițierea elaborării proiectului „Normele de pregătire profesională a stagiarilor în audit” Respectarea art. 3  alin. (5) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

3.

Inițierea elaborării proiectului „Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor și componența nominală a Comisiei de certificare a auditorilor” Respectarea art. 5  alin. (1) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

4.

Inițierea elaborării proiectului „Raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului” Respectarea art. 24  alin. (4) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

5.

Inițierea elaborării proiectului „Raportului privind transparența” Respectarea art. 29  alin. (2) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
6.

Inițierea elaborării proiectului „Normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor”

Respectarea art.39  alin.(4) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

7.

Inițierea elaborării proiectului „Regulamentul privind controlul extern al calității auditului” Respectarea art. 41  alin. (4) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.
8. Inițierea proiectului cu privire la modificarea hotărîrii de Guvern nr.1239/2018 „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului” Respectarea art.38 alin.(2) al Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

9.

Inițierea elaborării proiectului „Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului” Respectarea art.24 alin.(4) Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

10.

Inițierea elaborării proiectului „Raportului privind transparența” Respectarea art.29 alin.(2) Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare