Anunțuri privind organizarea consultărilor publice

Proiectul Raportului privind transparența entității de audit și Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare  (Termen pînă la 28.10.2019, persoana responsabilă - Valentina Fortuna, tel. 022667549, e-mail: valentina.fortuna@cspa.md)

Proiectul Raportului privind transparența entității de audit și Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare

Notă informativă la proiectul Raportului privind transparența entității de audit și Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare

Proiectul Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare (Termen pînă la 28.10.2019, persoana responsabilă - Valentina Fortuna, tel. 022667549, e-mail: valentina.fortuna@cspa.md)

Proiectul Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare

Notă informativă la proiectul  Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului și Instrucțiunea cu privire la modul de completare și prezentare

Proiectul  Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit  (Termen pînă la 21.06.2019, persoana responsabilă - Ada Ceban, tel. 022667549, e-mail: ada.ceban@cspa.md)

Proiectul  Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit

Notă informativă la proiectul Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit

Proiectul Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor  (Termen pînă la 21.06.2019, persoana responsabilă - Cristina Obreja, tel. 022667549, e-mail: obreja.cristina@gmail.com)

Proiectul Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor

Notă informativă la proiectul Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor

Proiectul Regulamentului privind controlul extern al calității auditului  (Termen pînă la 21.06.2019, persoana responsabilă - Veronica Zapolschi, tel. 022667549, e-mail: zapolschiv@gmail.com)

Proiectul Regulamentului privind controlul extern al calității auditului

Notă informativă la proiectul Regulamentului privind controlul extern al calității auditului

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului”

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului”

Notă informativă la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului”

Proiectul Consiliului de supraveghere publică a auditului „Cu privire la aprobarea Normelor privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor”

NORME privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor

Notă informativă la proiectul  Consiliului de supraveghere publică a auditului „Cu privire la aprobarea Normelor privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor”

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019”

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019”

Notă informativă la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Privind aprobarea  bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2019”