În atenția auditorilor

Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că entitățile de audit întocmesc și prezintă Raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului pînă la 30 aprilie, conform art.24 alin.(4) al Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

Tototdată, entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public prezintă Consiliului și publică pe propriile pagini web oficiale, pînă la 30 aprilie, Raportul privind transparența, care rămîne disponibil minimum 5 ani de la data publicării, potrivit art.29 al Legii precitate.

Formatul și conținutul rapoartelor se completează conform Ordinului cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit nr.61/2012 http://lex.justice.md/md/343581/.