Ababii Loreta

Numărul individual al auditorului: 
0802244
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000244 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AUDIT SEDAN” SRL nr. 1903058
MD-2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, nr. 15/3 tel. 022488047 tel. 069265091