„MOORE STEPHENS KSC” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902001
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD- 2012, mun. Chişinău,
str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 63
tel. 022022555
www.moore.ro

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Moore Stephens KSC Assurance, SRL România 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Benderschi Vasile
nr. 0802121