“AUDIT ATLANT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902002
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2005, mun. Chişinău,
str. Constantin Tănase, nr. 9
tel. 022344756
tel. 068387755

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 
Benderschi Vasile 55% Benderschi Zinovia 20% Benderschi Tatiana 25%
Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Tuhari Tudor nr. 0802003