“FINPRO AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902002
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2005, mun. Chişinău,
str. Mihai Eminescu, nr. 70
tel. 060500565
www.finproaudit.com

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Panainte Elena 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Panainte Elena
nr. 1104033
Bordian Alina
nr. 1112041
Brașoveanu Doina
nr. 1412090