„AUDIT-DATA” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902003
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2024, mun. Chişinău,
str. Pietrăriei, nr. 19A, of. 3
tel. 022838797
tel. 069184328
www.audit-data.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Crucerescu Ala 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Crucerescu Ala
nr. 1106047
Calancea Ion
nr. 0802241
Midrigan Nadejda
nr. 1812134