„LRI ESTIM” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902005
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2020, mun. Chişinău,
str. Ceucari, nr. 5/2, of. 11
tel. 022315938
tel. 069143083
www.auditestim.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Spînu Raisa 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Spînu Raisa
nr. 0802046
Procopciuc Maria
nr. 0802177