„AUDIT GRUP” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902006
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD 2020, mun Chişinău,
str. Ceucari, nr. 6, of. 36
tel. 068431117
www.auditgrup.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Spînu Liviu 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Spînu Liviu
nr. 1710118
Spînu Raisa
nr. 0802046
Procopciuc Maria
nr. 0802177