„DIVERS AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902007
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2044, mun. Chişinău
bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1
tel. 069911729
www.diversaudit.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Iabanji Ștefan 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Smochina Liliana
nr. 0802139
Gorea Natalia
nr. 1310067
Iabanji Ștefan
nr. 2201011