„CONSULTING – MODERN” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902008
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Petru Rareş, nr. 17A
tel. 022584316
tel. 069169127
tel. 060889333

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Miron Galina 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Miron Galina
nr. 0802043
Jivalcovschi Igor
nr. 0802057
Marcenco Elena
nr. 0802171