„ACIL-SERVICE” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902009
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2060, mun. Chişinău,
str. Decebal, nr. 6/2, ap. 168
tel. 022573436
tel. 069040099

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Carpencova Anna 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Carpencova Anna
nr. 1506057