Î.M. „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA

Numărul individual al entității de audit: 
1902011
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD- 2068, mun. Chișinău
bd. Moscova, nr. 15/7, of. 202
tel. 022605872
tel. 079405654
www.fai.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 
Șoimu Sergiu
Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Șoimu Sergiu nr. 0802119
Lungu Marianna nr. 0802009
Pașinschi Cristina nr. 1406062