„JUST-AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902012
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Bucuriei, nr. 1
tel. 069083706

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Andoni Sofia 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Andoni Sofia
nr. 0802130
Rebeja Elena
nr. 1812120