„EUROPRO-AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902014
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2075, mun. Chișinău,
str. Igor Vieru, nr.1, of. 123
tel. 069475964
tel. 069951895

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Lapițcaia Liudmila 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Lapițcaia Liudmila
nr. 0802086