”INTELCONT AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902015
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2004, mun. Chișinău,
str. Mitropolit Dosoftei, nr. 118
tel. 069753493
tel. 068444620
www.econt.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Dimitrova Galina 51%
Baran Eugeniu 49%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Dimitrova Galina
nr. 0802063