ÎCS„BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902016
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2001, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, nr. 65, of. 715
tel. 022233003
tel. 060331680
www.bakertilly.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

”Baker Tilly Klitou and Partners” SRL România 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Voloșciuc Natalia
nr. 0802153
Roșca Vladimir
nr. 0802209
Polomoșnîh Alexandr
nr. 1006001
Agafiță Constantin
nr. 2201021