„AUDIT-SERVICE SUD” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902018
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-3905, or. Cahul,
str. C. Negruzzi, nr. 131, ap. 46
tel. 079405489

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Danila Victor 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Danila Victor
nr. 0802061