„ALTIMEEA” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902019
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2004, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 98, of. 504
tel. 022835375
tel. 079140175
tel. 078355855
www.econsult.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Timofeenco Aliona 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Timofeenco Aliona
nr. 1112016
Timofeenco Tatiana
nr. 1112017