„GRANT THORNTON AUDIT” SRL

Numărul individual al entității de audit: 
1902020
Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit : 

MD-2005, mun. Chișinău,
str. Gr. Ureche, nr. 69
tel. 022860571
www.grantthornton.md

Numele și prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezident e, precum şi cota pe: 

Bride Stephane Christophe 100%

Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit: 

Bride Stephane Christophe
nr. 1010002
Popa Emilia
nr. 0802117