Acte normative

Regulamentul privind controlul extern al calității auditului

Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor

Normele de pregătire profesională a stagiarilor în audit

Normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor

HOTĂRÎRE Nr. 1239 din 19.12.2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului

Hotărîre nr. 807 din 20.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului

Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare

Hotărîre cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit nr. 1450  din  24.12.2007

Ordinul privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codului etic nr. 64  din 14.06.2012

Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului  privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit nr. 43  din  24.03.2014

Ordinul cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii de audit nr. 61  din  04.06.2012

Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit nr. 149  din  22.11.2010

Ordinul cu privire la aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit nr. 150  din  22.11.2010

Ordinul cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 63  din  10.08.2009

Ordinul cu privire la aprobarea Normelor de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului nr. 48  din  31.03.2010

Ordinul cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general nr. 83  din  07.07.2011