Agapi Tatiana

Numărul individual al auditorului: 
0802049
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000049 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AUDIT ELIT CONSULTING” SRL
nr. 1902030
MD-2024, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 8, ap. 6 tel. 022494337 tel. 069149619