Andoni Sofia

Numărul individual al auditorului: 
0802130
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000130 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„JUST-AUDIT” SRL nr. 1902012
MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 1, tel. 069083706