Andrieş Nelea

Numărul individual al auditorului: 
0802146
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000146 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AUDIT ARC” SRL nr. 1903052
MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, nr. 72, ap. 6 tel. 068694049 tel. 079404961 tel. 022545052