Andronatii Alexandr

Numărul individual al auditorului: 
0802010
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000010 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AC-AUDIT” SRL nr. 1904071
MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, bd. 236 tel. 022755422