Babără Ion

Numărul individual al auditorului: 
0802164
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000164 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„BAS-AUDIT” SRL nr. 1902024
MD-2001, mun. Chișinău, str. București, nr. 6 tel. 022260031 tel. 022260038 tel. 079401155