Baciu Vera

Numărul individual al auditorului: 
1207068
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr.000296 din 06.07.2012

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„ATA CONSULT” SRL nr. 1903050
MD-2044, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru, nr. 2/1, ap. 35 tel. 022211819 tel. 069891891