Băleanu Natalia

Numărul individual al auditorului: 
0906201
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000266 din 05.06.2009

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„BPO CONSULTING” SRL nr. 1904076
MD-20012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 49 tel. 022221360 tel. 069500455