Belaia Claudia

Numărul individual al auditorului: 
0802083
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000083 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„VALAUDIT” SRL nr. 1903032
MD -2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 75, of. 6 tel. 069922944 tel. 022924144 tel. 069759710