Benderschi Vasile

Numărul individual al auditorului: 
0802121
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000121 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„MOORE STEPHENS KSC” SRL
nr. 1902001
MD -2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 63 tel. 060500565 tel. 022022555 www. info@moorestephens -ksc.ro