Bîtco Vladislav

Numărul individual al auditorului: 
0802134
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000134 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„BVD -AUDIT” SRL nr. 1905087
MD -2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni, nr. 102, ap. 9 tel. 069146196