Bodarev Pavel

Numărul individual al auditorului: 
0802006
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000006 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„MOLDAUDITING” SRL nr. 1903040
MD -2009, mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 84/1 tel. 022232550 tel. 079104846 www.moldauditing.md