Brașoveanu Doina

Numărul individual al auditorului: 
1412090
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000026 din 10.12.2014
APFN nr. 0000090 din 30.10.2015

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„DIVERS AUDIT” SRL nr. 1902007
MD -2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 1 tel. 069746746 www.diversaudit.md