Certan Irina

Numărul individual al auditorului: 
0802108
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000108 din 08.02.2018

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„CONCEPT” SRL nr. 1903037
MD -2068, mun. Chişinău, str. Nicolae Dimo, nr. 21/1, of. B8 tel. 022448664 tel. 069106631 www.concept.md