Claşevici Cătălina

Numărul individual al auditorului: 
1012030
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000272 din 09.12.2010
APFN nr. 0000065 din 15.04.2011

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„PRIMAUDIT COMPANY” SRL nr. 1902004
MD-2012, mun. Chişinău, str. București, nr. 96/1, ap. 27 tel. 060444434