Colin Lilia

Numărul individual al auditorului: 
1601076
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000036 din 15.01.2016
AIF nr. 0029 din 16.11.2018

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

ÎCS „DELOITTE & TOUCHE” SRL nr. 1903039
MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 65, of. 300 tel. 022270310 www2.deloitte.com/ro/ro.html