Craciun Maria

Numărul individual al auditorului: 
1806130
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000062 din 22.06.2018

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„DEUKALION” SRL nr. 1902013
MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180, of. 1316
tel. 079006137