Dintiu Ion

Numărul individual al auditorului: 
0802258
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000261 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„CONFIDENȚIAL -AUDIT” SRL nr. 1902027
MD -2001, mun. Chişinău, str. Ismail, nr. 112, of. 1 tel. 022272792 tel. 069182120